پاورپوینت درباره ایمنی کار با مواد شیمیایی

پاورپوینت درباره ایمنی کار با مواد شیمیایی

پاورپوینت درباره ایمنی کار با مواد شیمیایی

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

 

تعداداسلاید  :64 اسلاید

 

بخشی ازاسلایدها:

1- مفاهيم در ايمني شيميايي

2- نگهداري و استفاده از مواد شيميايي

3- دفع مواد شيميايي

4- كمك هاي اضطراري

Toxicity –            قابليت يك ماده شيميايي كه سبب صدمه به فرد ميشود

 Hazard -         پتانسيل بالقوه يك ماده كه مي تواند تحت شرايط استفاده    از آن سبب حادثه شود

 

حمل نقل مناسب موادشيميايي باسميت بالا ميتواند مناسب باشد